June 26, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της Α.Ε. «ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ Α.Ξ.Ε» Αρ. ΜΑΕ 1485/04/β/86/40/004

ΓΕΜΗ 272001000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΑΜΑ Α.Ξ.Ε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής καλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Παιανία Αττικής στο 40,2 χλμ. Αττικής Οδού, στο εν λειτουργία ξενοδοχείο της «ATTICA HOLIDAY INN», για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2016 , καθώς και των επ’αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 2017.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση Αμοιβών μελών Δ.Σ.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να καταθέσουν με απόδειξη αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο τις μετοχές στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ευρισκόμενη στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτή την προθεσμία πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παιανία,26//6/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Book Online

Check in
calendar image
Nights
Rooms
Adults
Kids

Plan your event

When?
calendar image
Days
Hall Capacity
Type
Area Sq.m